top of page

MELDERSTEIN HERRGÅRD

- Fest & konferens året runt -

Melderstein Herrgård ligger vackert och ostört efter väg 760, 12 km från Råneå och E 4:an. Endast 5 mil från Luleå, Boden och Kalix. 

Melderstein Herrgårds gamla bruksmiljö har en speciell harmoni och atmosfär. Vi har moderna rum med dusch & wc, restaurang med plats för 100 gäster, fullständiga rättigheter, konferenslokaler, bastu och eget kapell som rymmer mer än 100 personer. I de vackra omgivningarna finns fina strövområden med minnen från Meldersteins brukshistoria.

 

Vi har öppet hela året för grupper och sällskap. För övriga boende har vi öppet under sommarhalvåret. Restaurangen är öppen under juli månad och resten av året på beställning.

 

Varmt välkommen till Melderstein Herrgård och familjen Thingvall!

MELDERSTEIN JÄRNBRUK

- En närings födelse -

På 1600-talet upptäcktes i Gällivare-Malmberget den stora malmfyndighet som det än idag bryts ifrån. På 1730-talet gjorde Carl-Johan Thingwall den första inmutningen i Malmberget. Jonas Meldercreutz, Abraham Steinholtz och Carl–Johan Thingwall bildade bolag och på 1740-talet började Melderstein Verk att byggas.

Namnet Melderstein kom från de båda huvudägarnas namn Melder(creutz) och Stein(holtz). 

Efter en tid köpte Meldercreutz ut kompanjonerna men insåg snabbt att verksamheten inte var lätt att driva. Det uppstod stora problem med arbetskraft och transport av malm från Gällivare. Meldercreutz begärde då av kungen att få odla upp ödebygden mellan Luleå älv och Kalix älv. Staten biföll och det Meldersteinska odlingsdistriktet blev då 20 mil långt och cirka12 mil brett, allmänt kallat för ”furstendömet Melderstein”, större än många kungadömen i Europa på den här tiden. Nybyggare erbjöds odlingsmark och hus att bo i om de utförde arbete åt Meldersteins bruk. Nybyggare strömmade till och Meldercreutz fick en viktig roll för uppodlingen av Norrbotten. Totalt anlades inte mindre än 67 nybyggen.

Meldercreutz var en ambitiös affärsman som satte sina spår omkring Melderstein. Han byggde sågverk och gevärsfaktori i Melderstein, manufaktursmedja i Niemisel, en kvarn i Prästholm och i Strömsund anlades ett varv och ett tegelbruk. Tillsammans med bönder från Råneå byggdes ett blästerverk vid Hasaforsen. 1751 blev Meldercreutz matematikprofessor i Uppsala och från 1739 var han ledamot av Vetenskapliga Akademin. Vid sidan av sina intellektuella engagemang fortsatte han att driva Melderstein till sin död 1785.

Meldercreutz´ imperium köptes av adelsmannen Jean Bedoire som renoverade och drev bruket fram till 1799 då den i Norrbotten välkände adelsmannen Samuel Gustaf Hermelin köpte hela industrikomplexet. Hermelin hade liksom Meldercreutz stora visioner att kunna utveckla och kultivera Norrbotten för hela Sveriges bästa. Hermelin hade stora problem med Meldersteins och de andra brukens ekonomi på grund av krig, missväxt, bränder och skeppsbrott. Hans tid som brukspatron slutade med konkurs 1812.

Efter några år med oklara ägarförhållanden övertog Sveriges nya kung Carl Johan Bernadotte Meldersteins bruk år 1825. Släkten Bernadotte ägde Melderstein, flera andra bruk och omfattande jordegendomar i Norrbotten fram till 1855. Då bildades The Gellivare Company Limi­ted som hade skiftande svenska och engelska ägare.

Bruksepoken varade fram till 1892 och därefter drevs Melderstein Herrgård bland annat som säteri, skolhem och som fritidsgård av Svenska Missionsförbundet. Melderstein Herrgård köptes 1995 av familjen Thingvall,  som har gjort en omfattande renovering och upprustning av den gamla herrgårdsbyggnaden. I de vackra omgivningarna finns fina strövområden med minnen från Meldersteins brukshistoria.

MELDERSTEIN IDAG

- Ett arv att förvalta -

Bröderna Göran och Gunnar Thingvall tog över Melderstein 1995. Släktingar till grudaren Carl-Johan Thingwall i rakt nedstigande led. De såg fantastiska möjligheter för den gamla bruksherrgården och påbörjade ett stort arbete med att rusta upp byggnaden. Katarina Thingvall, dotter till Göran, tog över verksamheten 2018. Verksamheten har blivit en del av familjen och det var dags för generationsskifte.

 

För första gången är det nu en kvinna som styr över verksamheten. I dag har Katarina Thingvall både sitt arbete och sin bostad på Melderstein. Här bor hon tillsammans med sina två söner och sambo. Katarina förvaltar det vackra arv som hennes anfader Carl-Johan Thingwall och senare pappa och farbror har byggt upp. 

Utdrag ur artikel om Katarina Thingvall, VD

Ur Veckans Affärrer 2018-11-12 Läs hela reportaget här

bottom of page